Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Giọt Mặn - Giọt Lệ


Giọt Mặn 

Giọt mặn ngày đêm của biển khơi
Rơi trên đầu lưỡi dưới làn môi
Xin em một chút hơi men ngọt
Ủ mật tình anh dịu mát thôi...Dương Hồng Thủy
* * *
Giọt Lệ

Giọt mật tình xanh đã cạn rồi
Giọt lệ đong đầy lấp biển khơi
Men nồng hương nhạt xưa ân ái
Giữ lại ngọt bùi hư ảo thôi...


Kim Oanh

Đăng nhận xét