Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Đã Quên Hết Sầu Chưa?- Phạm Duy - Thái Thanh


Nguyên tác: Sérénata
Tác giả: Enrico Toselli
Lời Việt: Phạm Duy
Trình bày: Thái Thanh
Thực Hiện: Quýdenver
Đăng nhận xét