Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Thơ Tranh: Mùa Thu Trong Mắt Em

Tưởng nhớ Anh Vân 31/7/2010-31/7/2016


Thơ: Anh Vân
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét