Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Nắng Tắt Nửa Chiều
Chừng nghe nắng tắt nửa chiều
Tiếng chim thôi hót lời yêu nồng nàn
Hắt hiu con gió thu sang
Từng dòng lá đổ cuộn vàng lòng ta

Bến yêu tít tắp mù xa
Con đò trôi lạc phù sa bãi bờ
Đóa hoa tàn dưới cành khô
Ngậm ngùi hương rụng ngủ nhờ lá rơi

Tóc bay còn ngát chỗ ngồi
Tình em rẽ lệch đường ngôi sao đành
Nụ cười xưa nắng long lanh
Thu xưa còn đậu trên vành môi em

Dòng sông đôi ngả muộn phiền
Chia đôi nỗi nhớ từng đêm trăng sầu
Nỗi buồn níu giấc canh thâu
Giấc mơ chưa đỏ cau trầu đã tan

Trầm Vân

Đăng nhận xét