Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Phiến Đá LănBài Thơ Xướng:
Phiến Đá Lăn

Thanh thản nằm đây: phiến đá lăn
Ngàn năm trải nghiệm những thăng trầm
Lũ ào ào cuốn qua sườn dốc
Nước nhẹ nhàng mơn dưới suối ngầm
Gay gắt mặt trời nung tháng hạ
Êm đềm mưa bụi phủ ngày xuân
Qua bao thử thách, bao tình huống
Vẫn mãi ung dung giữa cõi trần 

Phương Hà
***
Các Bài Thơ Hoạ:

1/
Đá Cũng Dừng Lăn

An nhiên tự tại đá dừng lăn
Trãi nghiệm bao phen vật đổi, trầm!
Đá vẫn thi gan cùng suối cạn
Nước còn chảy xiết xuống khe ngầm!
Nằm nghe gió thổi mưa rào...hạ
Mơ thấy trời quang nắng ấm...xuân
Thử thách di dời bao lận đận
Trăm năm nhẵn mặt chốn dương trần

2/
Đá Vẫn Chôn Chân

Chớp biển mưa nguồn đá " sợ " lăn,
Sinh làm vật cản lún sâu... trầm.
Trơ gan rắn chắc, lòng thiên hạ,
Nhẵn mặt thời gian dạ ngấm ngầm.
Gió thổi, cuồng phong cây trốc gốc,
Mưa rào, thác đỗ, tuổi thanh xuân.
Trãi qua khí hậu mùa khô hạn,
Dày dạn chôn chân ở cõi trần.

Mai Xuân Thanh
Ngày 30 tháng 07 năm 2016

***
Sỏi Đá

Sỏi đá nằm im chẳng thấy lăn
Trơ gan bất động cõi hồng trần
Mưa tuông, sấm động nào lay chuyển
Gió rít mưa sa chẳng ngại ngần
Nắng táp đâu than ngày tháng hạ
Tuyết rơi không trách chớm vào Xuân
Tấm thân bao quản trời giông bão
Mặc thế nhân gian có bổng trầm!

Song Quang
***
Cổ Xe Lăn

Cái già vùn vụt cỗ xe lăn 
Mộng đẹp còn đâu đã lắng trầm 
Vô ngã sắc không lòng hiểu rõ 
Định tâm tuệ giác dạ vui ngầm .
An nhiên năm tháng quên thời thế 
Thơ thới tuổi vàng tắm nắng xuân 
Mỏi mệt một đời vùi sóng gió 
Về thôi sương khói khép lòng trần 

Mailoc
7-31-2016

Đăng nhận xét