Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2016

Về Làng Cũ - Hoàng Song Liêm - Quýdenver Phổ Nhạc


Thơ: Hoàng Song Liên
Phổ Nhạc: Quýdenver
Tiếng Hát: Đông Quân


Đăng nhận xét