Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Trăng Tàn Vườn Thuý


Bài Thơ Xướng

Trăng Tàn Vườn Thuý

Vườn thúy trăng tàn mãi thẩn thơ
Thiên thai Lưu Nguyễn nao nao chờ
Tình thơ bến mộng hoài lưu luyến
Lạc lối vườn xuân tỉnh mộng hờ

Uyên Thuỵ Vũ Tuyết Hoa

Các Bài Thơ Họa:
Vườn Trăng

Trăng vàng rọi sáng mảnh vườn thơ
Rọi nẻo đường hoa dẫn khách chờ
Bến mộng lung linh màu huyễn ảo
Tình thơ sưởi ấm mối duyên hờ!

Nguyễn Đắc Thắng
20161215
***
Nguyệt Viên Lãm Thuý

Vườn trăng lãm Thuý mấy vầng Thơ
Dưới nguyệt chàng Kim háo hức chờ
Năm tháng mộng mơ còn ấp ủ
Đàn gieo lỗi nhịp mối duyên hờ

Quên Đi

Đăng nhận xét