Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Gửi Một Nỗi Đau - Giữ Giùm Em - San Sẻ Một Niềm Đau


Bài Xướng: Gửi Một Nỗi Đau

Hãy cất giùm tôi một nỗi đau
Khi làn môi nhạt lệ tuôn trào
Vơi đi nỗi khổ đang dằng dặc
Sống lại mộng thường luôn khát khao
Cái thuở ban đầu còn bỡ ngỡ
Như thời thơ dại biết xôn xao
Giang đầu nếu chẳng giao giang vĩ
Người hiểu xin đừng hỏi tại sao

Kim Phượng
***
Các Bài Họa:
Giữ Giùm Em


(Xin tặng cô 6 Kim Phượng để chia sẻ)

Vì em,tôi giữ lại niềm đau 
Để mắt,môi tươi lệ hết trào 
Nỗi khổ thời gian hàn gắn lại 
Mộng thường năm tháng sẽ ban khao 
Trả em cái thuở ban đầu đó 
Bở ngỡ tình đầu phút xuyến xao 
Chung một dòng sông,đầu với vĩ 
Nước hòa xuôi chảy...có đâu sao!!

Song Quang
1/11/17
***
San Sẻ Một Niềm Đau

Nàng ơi! San sẻ một niềm đau,
Khô héo lá gan nước mắt trào.
Họp mặt rộn ràng duyên gặp gở,
Xa nhau lặng lẽ nợ ăn khao!
Thương ai đứng lớp người ngoan Đạo,
Mến bạn đi thuyền sóng nước xao.
Thiếp đợi bờ sông chàng xuống bến,
Ai ngờ lạc lõng một mình sao!

Mai Xuân Thanh
Ngày 11 tháng 01 năm 2017
***
Giữ Một Niềm Đau

Xin dùm cất giữ một niềm đau
Tự thuở phong ba đỉnh cuộn trào
Gió lốc quay mòng cơn bảo thét
Mưa cuồng oán hận phút lòng xao
Ra đi giải ách dìm căm phẩn
Bỏ lại ưu thời nghẹn khát khao
Khúc bạo tàn vang thiên huyết lệ
Mong đừng phải hỏi tại vì sao!

Mai Thắng
170116
Đăng nhận xét