Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Táo Thất Nghiệp - Quên Đi


Một lần mỗi năm
Táo được lên thăm
Ngọc Hoàng Thượng Đế
Cùng chuyện trần thế
Báo đến cõi tiên.
Ôi thật là phiền
Cung trời vắng tanh
Chẳng thấy một anh
Giờ đến lúc chầu
Lo gầy sòng nhậu
Y hệt thế gian
Chuyện nước chuyện làng
Dù lớn dù nhỏ
Nếu muốn làm rõ
Cứ vào bàn tiệc
Tính toán sự việc
Quan thầy vui vẻ
Tất cả rồi sẽ
Giải quyết êm xuôi
Táo thấy ngậm ngùi
Điểm lại năm qua
Chuyện Formosa
Lại thêm thuỷ điện
Xả nước như điên
Dân tình oán trách
Táo chỉ còn cách
Hăm ba chầu trời
Nhưng khi tới nơi
Trên dưới đều vậy
Chẳng biết sao đây
Táo đành lui gót.
Lui gót cái mà lui gót...

Quên Đi

Đăng nhận xét