Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Cuộc Tình Không Nguôi - Nhạc & Lời Yên Sơn - Huy Luân Ca


Nhạc và Thơ: Yên-Sơn
Ca-Sỹ: Huy-Luân
Trình Bày: Khiêm Pham

Đăng nhận xét