Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Còn Gì Nữa Đâu - Phạm Duy - Lệ Thu


Sáng Tác: Phạm Duy 
Tiếng Hát:Lệ Thu
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét