Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Thơ Tranh: Xuân Tha Hương ( 23 Tháng Chạp Xuân Đinh Dậu)


Thơ: Mai Xuân Thanh
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đăng nhận xét