Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Đêm Xuân - Phạm Duy - Sĩ Phú


Sáng Tác:Phạm Duy
Tiếng Hát:Sĩ Phú
Thực Hiện: Hoàng Khai Nhan


Đăng nhận xét