Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Tống Cựu Nghinh Tân


Đời thường mãn nhiệm phải bàn giao,
Nước Mỹ siêu cường, lãnh đạo trao.
Thắng cử đăng quang làm Tổng Thống,
Nghinh tân tống cựu ý dân cao...
Đương nhiên trùng hợp năm Thân Khỉ,
Đắc thế Thiên thời Đinh Dậu sao !
Ông Táo về trời tâu Thánh Thượng,
Giao Thừa pháo nổ đón Kê vào...

Mai Xuân Thanh

Ngày 07 tháng 01 năm 2017

Đăng nhận xét