Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Sơn Phòng Mạn Hứng - Trần Nhân Tông (1258 - 1308)


Sơn Phòng Mạn Hứng
Trần Nhân Tông (1258 - 1308)


Thùy phược cánh tương cầu giải thoát
Bất phàm hà tất mịch thần tiên
Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão
Y cựu vân trang nhất tháp thiền

Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
Danh lợi tâm tuỳ dạ vũ hàn
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn

Ý Nghĩa:
Mạn Hứng Ở Sơn Phòng

Có ai trói buộc mình đâu mà phải cầu giải thoát / Bụi trần đã không còn vướng mắc rồi thì hà tất đi tìm thần tiên làm chi nữa / Bày vượn nhởn nhơ , con ngựa đã mỏi , người nay đã già / Am mây và chiếc giường thiền ngày nào vẫn còn đó / / Nỗi thị phi phải quấy đã rũ bỏ theo từng cánh hoa rụng rơi ban sáng / Niềm hám danh hám lợi đã gửi theo từng đợt mưa lạnh trong đêm / Hoa đã rụng hết , mưa đã tạnh hẳn , núi non tịch mịch trước mắt / Một tiếng chim hót , ừ nhỉ , cái vòng tuần hoàn trời đất , xuân đến rồi đi 

Bài Dịch:
Sơn Phòng Mạn Hứng
PKT - Mây Tần 2015

Ai trói buộc đâu mà cầu giải thoát
Lòng đã thoát phàm hà tất tìm Tiên
Vượn nhàn, ngựa mỏi, thân lão
Chốn cũ, am mây, một chiếc giường thiền

Sáng ngắm hoa rơi, thị phi rũ bỏ
Ðêm nghe mưa lạnh , danh lợi buông trôi
Hoa tàn, mưa tạnh, núi vắng
Một tiếng chim hót tiễn Xuân lưng trời

Lời Thêm: Ðây là một bài thơ, mạn hứng của vua Trần nhân Tông, Sư Tổ dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, một vị Phật nước Việt Nam ta, người đã đắc đạo, bất phàm, ngoài vòng thị phi danh lợi và đã ngộ được lẽ tuần hoàn sinh diệt của Tạo Hóa. Còn chúng ta? Những ngày cuối năm, tôi xin được mạo muội chia sẻ cùng với thân quen và tất cả các anh chị em con cháu trong nhà một niềm mong ước. Là phàm tục đời thường, sống trong vòng thị phi danh lợi, không mấy ai tránh khỏi được chuyện khen chê tốt xấu. Nếu như chỉ nên biết đến chuyện tốt của nhau thôi thì có lẽ chúng ta sẽ có nhiều hy vọng được sống vui với mình và với người trong thông cảm, tôn trọng, và thương yêu lẫn nhau hơn. Vâng, năm mới, xuân mới, hy vọng mới, mong là sẽ được như vậy. Cầu chúc an vui. 

Phạm Khắc Trí
 01/18/2017
Tri Khac Pham
Đăng nhận xét