Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Bốn Mùa An Vui! - Khúc Nhạc Xuân
Bốn Mùa An Vui!

Chưa hề chạm được nụ tầm xuân
Chới với loay hoay cứ ngại ngần
Nắng hạ ru mây còn hốt hoảng
Mưa Lào dỗ gió mãi phân vân
Cơn may quăng xuống màu nghèo khổ
Ngọn bấc xán thêm cảnh túng bần
Mặc kệ bốn mùa – xin tĩnh lặng
Chợt nghe tròn trịa giọng sương ngân!

Lê Đăng Mành
***
Khúc Nhạc Xuân

Không đợi không chờ vẫn cứ xuân,
Tiếng thơ vang vọng thật trong ngần,
Thiên nhiên khéo chọn màu tô thủy,
Vũ trụ lựa trao sắc điểm vân.
Hạnh phúc sẽ về bên kẻ khó,
Đủ đầy mong đến với anh bần.
Chồi non lộc biếc đua chen nở,
Sự sống bừng lên trổi giọng ngân!

Hoành Trần

Đăng nhận xét