Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Nhìn Hoài Một CõiGửi em một tiếng lá rơi
Gửi em sương ướt mây trời
Gửi em vườn xưa gió lộng
Lạnh lùng tình an chơi vơi

Gửi em ngoài song nắng nhạt
Thềm rêu đọng tủi bốn mùa
Gió xoay cành hoa vô ý
Rớt bừa ngọn cỏ xác xơ

Đếm bước người đi xa mãi
Người đi để lại thương thầm
Nhấp ngụm cà phê đắng giọng
Nhìn hoài một cõi xa xăm

Chân Diện Mục

Đăng nhận xét