Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Nỗi Buồn Hoa Phượng - Thanh Sơn - Mai Thiên Vân


Sáng Tác: Thanh Sơn
Ca Sĩ: Mai Thiên Vân
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình

Đăng nhận xét