Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Giá Như MàTrời tháng tư níu chân chiều nội trú
Gió nhớ ai gió lật lá đi tìm
Mây thơ thẩn lang thang sầu ủ rũ
Tình chợt buồn chạy doc lối hành lang

Mai giã từ lòng buồn mênh mang
Đậu lên nhánh ve vang sầu da diết
Nắng hạ đốt cháy lòng em có biết
Se chột lòng chồi lá biếc xanh xưa

Trời chợt buồn trời chắc sẽ mưa
Kỷ niệm sợ trốn tìm bên cánh cửa
Sợ bóng câu kèo tháng ngày lần lựa
Săm soi tìm bóng cũ khuất mờ xa

Thế là hai ta giờ phải chia tay
Sau bước chân qua là cửa phòng khép vội
Anh bỏ lại nơi nầy điều chưa nói
Giá như mà em đừng nói chẳng cần anh

Bằng Bùi Nguyên

Đăng nhận xét