Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Ánh Đạo Từ TâmPhật trong tâm, Chúa trong tim
Yêu thương ngời sáng kiếm tìm đâu xa
Từ bi bác ái trổ hoa
Trong lòng thiện nguyện an hòa thế gian

Tiếng đồng ca lượn ngân vang
Từng hồi chuông đổ ánh vàng đạo tâm
Yêu thương xuân đến rất gần
Tình người ấm áp thiết thân tình người

Quanh co qua những nẻo đời
Các ngài hiện diện ở nơi tâm lành
Từ tâm thắp sáng trời xanh
Nụ cười nhân ái long lanh xuân hồng

Phật trong tâm, Chúa trong lòng
Mát tin yêu tiếng suối trong chảy về
Xua tan sân hận u mê
Líu lo chim hót bốn bề reo vui

Trầm Vân

Đăng nhận xét