Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Hoa Môi


Môi thì thầm nụ hoa môi
Môi thỏ thẻ gọi hương đời quyện nhau
Môi thơm tỏa khắp năm Châu
Môi duyên dáng thắm đẹp màu thương yêu
Môi dịu dàng nét mỹ miều
Môi trinh nguyên đổ diễm kiều vườn hoang
Môi đua sắc nở trang hoàng
Môi cầu nguyện Chúa Thiên Đàng ban ân

Môi nhân từ đáp khi cần
Môi tạ ơn phúc chuỗi lần Mân côi!

Kim Oanh
7- 4 - 2017
* Họa vận Mưa Môi của Từ Duy.

Đăng nhận xét