Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

Mùa Vọng Phục Sinh
Xướng: Mùa Vọng Phục Sinh  
(Good Friday 04 - 14 - 2017)

Phục Sinh Mùa Vọng Good Friday
Mười bốn tháng tư nhớ lấy ngày
Đại Lễ Easter, xe bus đậu
Holiday nghỉ học tuần này
Ca đoàn tiếng nhạc vang giao hưởng
Hoà tấu ngân nga hát thật hay
Nắng nóng mồ hôi như thấm áo
Ve sầu phượng vĩ thắm bông đầy.


Mai Xuân Thanh

Ngày 12 tháng 04 năm 2017

Bài Họa: Good Friday


Tháng Tư Mười Bốn Good Friday
Thứ Sáu Ba Giờ(*)chính ấy ngày
Ân sủng Ngài ban cho bạn đấy
Tội đời Chúa chuộc thế ta này
Xin ơn tha thứ người vô cảm
Nguyện sự bình an kẻ chẳng hay
Hiến lễ “Lời”(**) dâng là tột đỉnh.
Hôm nay mãi mãi vẫn đong đầy.


(*) Giờ chúa tắt thở
(**)Thiên Chúa Ngôi Hai

Thái Huy

4-12-17
Đăng nhận xét