Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Lần Giường Mẹ DậyTrời mưa mái lá dột hai đầu
Tiếng cuốc kêu hoài dưới lũng sâu
Con ở nơi xa đâu có biết
Lần giường mẹ dậy dói mo cau[1]

Huy Phương
[1] Dói (phương ngữ): Che chỗ bị dột.

Đăng nhận xét