Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Ngõ Xưa - Hạ XưaXướng:Ngõ Xưa

Sáng kia ra ngõ gặp người
Chiều nay vào mộng thấy cười còn duyên
Ngỡ xa từ ấy, rồi quên
Ngờ đâu nhịp guốc vẫn trên đường chờ
Ngõ xưa nhện đã vò tơ
Nên chi rối cả lời thơ trao người
Mộng thôi, nhớ quá nụ cười
Nhìn chi cho lỡ một đời thương nhau!

Cao Nguyên
11/10/2005
***
Họa:Hạ Xưa

Cổng trường hiu hắt bóng người
Ve kêu thảng thốt ngậm cười lỡ duyên
Một mùa hạ đỏ khó quên
Phượng vỹ tan tác rơi trên lối chờ
Gió cuồng rối sợi tóc tơ
Bão táp giết chết ngây thơ biển người
Lênh đênh vỡ khóc vỡ cười
Một lần ly biệt suốt đời lạc nhau.

Kim Oanh

Đăng nhận xét