Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Thực Sự Thu Là... - Thơ Cao Mỵ Nhân & Quýdenver


Thơ: Cao Mỵ Nhân & Quýdenver
Guitar: Vô Thường
Thực Hiện: Quýdenver

Đăng nhận xét