Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Ngõ Xưa - Lối XưaNgõ Xưa

Sáng kia ra ngõ gặp người
Chiều nay vào mộng thấy cười còn duyên
Ngỡ xa từ ấy, rồi quên
Ngờ đâu nhịp guốc vẫn trên đường chờ
Ngõ xưa nhện đã vò tơ
Nên chi rối cả lời thơ trao người
Mộng thôi, nhớ quá nụ cười
Nhìn chi cho lỡ một đời thương nhau!

Cao Nguyên
11/10/2005
***
Lối Xưa

Trót tơ vương bóng dáng người
Mai sau liệu có một đời với duyên
Hay rồi đành lấp vùi quên
Thương thay phận mỏng vô duyên tình chờ
Lối xưa ai dệt đường tơ
Ai giăng mối nhện, ai mơ tình người
Để giờ nửa khóc nửa cười
Nửa thương nhớ, nửa ngậm ngùi vì nhau!

Hồng Vũ Lan Nhi
11/10/2005

Đăng nhận xét