Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Cho Con Vững Tin - Sáng Tác Lm. Nguyễn Duy - Gia Ân

(Thánh Đường Holy Name, Giáo Xứ Reservoir - Hình ảnh&Trình Bày: Uyên Nhi, Xuân Báu)


Sáng Tác: Lm. Nguyễn Duy 
Tiếng Hát: Gia Ân


Đăng nhận xét