Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Cõi Đời Cát Bụi Mịt Mù Cha Ơi - Sáng Tác Phú Quang - Ngọc Anh)


Sáng Tác: Phú Quang 
Tiếng Hát: Ngọc Anh 
Thực Hiện: Quýdenver

Đăng nhận xét