Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Ở Cuối Con Đường


Chào con đường đã đi qua
Bao nhiêu thương khó hằng sa vui buồn
Vai gầy mấy độ phong sương
Ân tình vay trả xin tròn nghiệp duyên

Chào đêm tiệc rượu say mềm
Cạn ly tàn cuộc chừng quên lối về
Đèn vàng chiếc bóng hoang mê
Tỉnh cơn phù phiếm bên hè phố khuya

Chào em tình cũ nghĩa xưa
Đò duyên rời bến qua mùa bão giông
Sông dài sóng nước mênh mông
Đôi bờ bồi lở chia dòng đời nhau

Chào ta đã bạc mái đầu
Câu kinh lành niệm qua cầu tử sinh
Dốc chiều nghiêng đổ trầm luân
Ân cần gieo hạt từ tâm đời mình

Du Tử Huỳnh 
05/04/2017
Đăng nhận xét