Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Về Nguồn(Ảnh chụp của Tác Giả)
Phù sa ngơ ngẩn chạy ra đồng 
Gặp lá buông tay níu cội nguồn
Mây ước ao về làm sóng quẫy
Đâu ngờ khi chết cũng thành sông

Lê Đăng Mành

Đăng nhận xét