Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Sầu Đông


(Họa bài Mùa Đông của ML,chia sẻ cùng tác giả)

Thoáng nhìn bông tuyết trắng rơi rơi!
Đã thấy sầu dâng tỏ it lời
Năm tháng vô tình trôi mãi miết
Tiết trời thay đổi dạ buồn tơi
Cảm hoài gió bấc ngày Đông giá
Tê tái heo may lạnh buốt đời
Đất khách mỏi mòn bao kỷ niệm
Tấm thân lận đận mấy sương phơi!

Lý Lệ MAI
Đăng nhận xét