Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Ai Cắn Trăng Mòn Hết Nửa BênAi dắt trăng về đứng đó em?
Bỏ trăng hiu hắt lạnh bên thềm
Sao em không dắt trăng vào mộng
Lỡ gió mưa về trăng khóc xem
Trăng khóc làm sao em biết dỗ 
Trăng hờn sẽ trốn khỏi nơi đây
Lấy ai để chúng mình đo nhớ
Chẳng biết là em nhớ có đầy ?
Trăng trốn làm cho giun dế tủi
Đêm dày sao giống mực pha đen
Chắc em lấy mực tô trời tối
Lén cắn trăng mòn hết nửa bên ..?
Áo trăng không nhuộm nhưng ngời sáng
Cánh dế màu mun bởi muộn sầu
Em nhuộm màu chi mà sợi nhớ
Ngắn dài rộng hẹp cũng phai mau ..?

Nhược Thu

Đăng nhận xét