Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Quê Hương Tuổi Thơ - Sáng Tác: Từ Huy Tiếng Hát: Mai Kim Khang

Tuổi thơ ai cũng có,khi lớn lên rồi ai cũng thấy tiếc nuối,nhớ về những kỷ niệm thuở còn để chởm, nhớ quá đi thôi dù chỉ được một ngày được quay về tuổi thơ, để về với kỷ niệm cho thỏa lòng,nhưng nào có được đâu!Sáng tác: Từ Huy
Tiếng hát: Mai Kim Khang
Trình bày: Nguyễn Thế Bình
Đăng nhận xét