Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Họp Mặt Lần 8 CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 - Phần Cuối

 Đức, Vân, Thầy Thuận.
Nhung, Tước, Bạch Tuyết, Đức.
Thầy Thuận, Thầy Liêm.
Tước, Xuân Mai, Bạch Tuyết va hai Thầy

Trước khi chấm dút buổi họp mặt, Bạch Tuyết thông báo tình hình Tài Chính từ năm 2013 đến hết thời điểm hiện tại 2016

Tiệc vui họp mặt chấm dứt lúc 13 giờ 30 cùng ngày, trong niềm vui xen lẫn luyến tiếc của mọi người. Tất cả cùng hứa hẹn gặp lại trong lần sau được dự kiến vào ngày chủ Nhật 10 - 12 - 2017.

Danh Sách Họp Mặt lần 8 ngày 11/12/2016:

Hình ảnh: Huỳnh Hữu Đức

Mời xem tiếp nhấp vào Links:

1/ Phần 1: Họp Mặt Lần 8 CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 - Phần 1
2/Phần2: Họp Mặt Lần 8 CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 - Phần 2
3/ Phần 3: Họp Mặt Lần 8 CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 - Phần 3
4/ Phần Cuối: Họp Mặt Lần 8 CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 - Phần Cuối

Đăng nhận xét