Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Chỉ Xin Làm Cơn GióChỉ xin làm cơn gió
Theo em đến cuối trời
Em tháng ngày xưa đó
Cơn mưa tình ....lả lơi

Chỉ xin làm hạt bụi
Đìu hiu cõi dương trần
Ngủ quên trên lối mộng
Con đường tình phù vân

Chỉ xin làm giọt nắng
Ngây ngô theo tháng ngày
Lênh đênh vào phiêu lãng
Tìm em chiều mê say

Chỉ xin làm ngọn cỏ
Đớn đau nỗi muộn phiền
Từng bước chân dẫm nát
Cho một đời sầu miên

Khiếu LongĐăng nhận xét