Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Họp Mặt Lần 8 CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 - Phần 2


Thơ, Điệp Lê, Chí Thanh, Sương, Sanh.
 Tước, Điệp Lê, Khải (Dương).
Huệ, Em, An, Định, Thới. 
Danh, Tuyến, Khoa, Lộc, Huệ.
Phụng Mẫn, Trường, Xuân, Khai.
Vân, Thầy Thuận, Thầy Liêm, Phụng, Mẫn.
Mui, Hiền, Nường, Lệ Tuyết.
Ngọc Hải, Tuyết Hoa.
Hồng, Mai, Nhung, Thảo. 
Nhung, Thảo, Hoàng, Ánh. 
Ánh, Nhiều, Hạnh 49, Cẩm, Phỉ. 


Hình ảnh: Huỳnh Hữu Đức

Mời xem tiếp nhấp vào Links:

1/ Phần 1: Họp Mặt Lần 8 CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 - Phần 1
2/Phần2: Họp Mặt Lần 8 CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 - Phần 2
3/ Phần 3: Họp Mặt Lần 8 CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 - Phần 3
4/ Phần Cuối: Họp Mặt Lần 8 CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 - Phần Cuối

Đăng nhận xét