Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Cần Thơ - Thơ Sương Mai,Phổ Nhạc Phạm Anh Dũng, Hòa Âm Cao Ngọc DungThơ Sương Mai
Phổ Nhạc Phạm Anh Dũng
Hòa Âm: Cao Ngọc Dung
Tiếng Hát: Thùy An

Đăng nhận xét