Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Vội Gì?
Vội Gì ?

Sứ trời sớm muộn cũng kêu tên
Vội vã làm chi, cứ tự nhiên
Dạo bước, mắt nhìn phong cảnh đẹp
Gặp người, môi nở nụ cười duyên
Bạn bè gắn bó trong giao tiếp
Thơ phú vui vầy với luật niêm
Ngày tháng ung dung đầy hạnh phúc
Nam Tào có đến, đợi ngoài hiên!

Phương Hà
***
Sớm Muộn Gi Đâu!


Sớm muộn gì đâu ... sẽ có tên,
Kêu ai nấy dạ lẽ đương nhiên.
Già rồi tự tại an nhiên sông,
Xuân sắc tàn phai vẫn có duyên.
Sống thác do thiên luôn hỉ xã,
Sinh tồn định mệnh với thuyền quyên.
Chư huynh tỷ muội tình tương đắc,
Xướng họa Vườn Thơ đón trước hiên!

Mai Xuân Thanh
Ngày 02 tháng 10 năm 2015

Đăng nhận xét