Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Chiều Ba Mươi Tết


  
      
Màu áo hồng chiều Ba Mươi Tết
Em khoác vào khoe hết chợ hoa
Thướt tha gió dáng lụa ngọc ngà
Rượu chưa chén anh đà ngà say

Mồng Một em thay áo màu lam
Bên mẹ đi lễ Chùa hái lộc
Tiếng guốc khua lốc cốc âm vang
Như tim đập ... anh đang lén ngó

Mồng Hai chọn áo vàng Vạn Thọ
Đợi anh về xuân trọn niềm vui
Anh không về..khoác áo ngậm ngùi
Mùng Ba, Bốn, Năm, Sáu ...Xuân tủi

Thế là ... mùng Bảy Tết đã hết

Áo đỏ màu cũng chết cùng em
Xác pháo hoa tơi tả bên thềm

Sắc xuân úa theo đêm trừ tịch........

Kim Oanh

Xuân Giáp Ngọ 2014

Đăng nhận xét