Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Cựu Học Sinh Nguyễn Trường Tộ Họp Mặt Năm Mới 2016- Tại Vĩnh Long


 Cô Teng có đôi lời cùng các Cựu Học Sinh

Phủ Hiền

Đăng nhận xét