Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Giọt Mưa Chưa Rơi


(Trong những cơn mưa rơi, chỉ có một giọt mưa chưa rơi)

cơn mưa
đầu mùa
đẫm ướt
thời xưa
lưa thưa
giọt vắn
lúng lắng
giọt dài

lung lay
kỷ niệm
bầm tím
vết đau
ta lau
nỗi nhớ
nằm thở
trong tim

mưa chìm
theo nước
đời trượt
mùa tình
lung linh
tiếng hát
dòng nhạc
co ro
dáng thơ
vóc phượng

ta mượn
lời mưa
giọt chưa
thấm đất
giọt rất
long lanh
mong manh
đầu lá
tất cả
về em...

Phạm Hồng Ân
(công viên Trăng Lặn, 24/12/2015)

Đăng nhận xét