Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Bếp XưaBếp xưa chỗ ngoại ta ngồi
Cời tro than cũ bồi hồi nhớ thương
Thơm rơm mùi rạ xông hương
Hình như hồn ngoại vấn vương trong chiều
Tháng giêng nỗi nhớ thật nhiều
Giữa trời phố thị, lòng dìu dịu êm
Bếp xưa vào cõi lãng quên
Ngoại xưa vào cõi mông mênh đất trời

Ta xưa, tìm cội nguồn ơi!
Cời tro than cũ về nơi ngọai ngồi


Ngọc Hải


Đăng nhận xét