Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Thơ Tranh: Cảm Tác Trường Tương Tư
Thơ: Quên Đi
Tranh Thơ Hữu Đức