Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Sang Ngang
Sang ngang chỉ mất một chiều
Mà sao em để lại nhiều đắng cay
Đường đời thôi thế từ đây
Cánh chim bé nhỏ lạc bầy về đâu
Nắng tàn để bóng bờ dâu
Trong anh còn mãi nỗi sầu chơi vơi
Em đi cất giữ một thời
Áo hồng hò hẹn cả đời yêu đương
Chiều bên quán cũ ven đường
Có nàng lỗi hẹn người thương chưa về.


Biện Công Danh
31/12/2015
Đăng nhận xét