Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Bidong – Ngày Lên Khu G


Dốc cao đá trợt bước xiêu vẹo
Cây đứng nghiêng cười lá mím môi
Hồn ai rướm lạnh thiếu nhang khói
Sau những ngày trôi xác sóng nhồi

Đá chất một vòng mộ một nấm
Âm thầm tuyệt mật giữa thâm u
Sờ tay truyền chút hơi nhân điện
Nghe tiếng run buồn tiếng đất rên

Bấm tay vạch đếm từng ngôi mộ
Nhật ký dầy thêm những oán hờn
Khu G ai dám mò lên đỉnh
Sợ gẩy xương người dưới đá trơn

Bia mờ dựng đứng năm chín mốt
Về đi! Mưa đã ướt Bidong
Đào thêm nhiều huyệt đắp thêm mộ
Lòng sao quên được dẩu trăm năm.

Lâm Hảo Khôi
(VềBếnTựDo10-Bidong tháng 5/2012)
Đăng nhận xét