Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Biết Tỏ Cùng Ai??


Bài Thơ Xướng
Biết Tỏ Cùng Ai??


Buồn nầy biết tỏ ngỏ cùng ai ???
Để mối tâm can bớt cảm hoài !!
Để chuyện phu thê tròn vẹn đạo
Để tình chồng vợ chẳng hề phai
Để duyên tơ tóc luôn tươi thắm
Để nghĩa ba sinh chớ vụt bay
Để tạo niềm vui cho lẻ sống
Vần thơ cạn hứng em nào hay ??!!

Song Quang
***
Các Bài Thơ Hoạ
Vạn Pháp Vô Thường

Hương lửa ba sinh nặng với ai,
Nên tâm tư mới phải u hoài.
Nên phu thê xướng tuỳ không đổi,
Nên vợ chồng tình nghĩa khó phai.
Nên đạo tề mi luôn quyến luyến,
Nên duyên tơ tóc mãi không bay.
Nên...Vô thường vạn pháp là nương tạm,
Sinh ký tử quy, bạn có hay ?!

Đỗ Chiêu Đức
***
Đồng Cảnh Tương Lân


Những chuyện như vầy chẳng sót ai
Mong anh nén bớt dạ thương hoài
Mong trời trong sáng giông mưa lặn
Mong chị an lành bệnh tật phai
Mong nghĩa phu thê luôn vững chắc
Mong lòng son sắt chẳng rời bay
Mong sao anh chị luôn kề cận
Đầu bạc trăm năm thế mới hay.

Quên Đi

Đăng nhận xét