Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Mưa Trên Phố Huế - Minh Kỳ - Tô Thị Thu CúcNhạc Sĩ: Minh Kỳ
Tiếng Hát: Tô Thị Thu Cúc
(Cựu Học Sinh Lê Hồng Phong - Sài Gòn)

Đăng nhận xét