Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Hoài Niệm Sắc Hoa Tigon


(Họa thơ "Tình Khúc Hoa Tigon " - Lý Lệ Mai)

Hoài niệm Tigon vẫn nhớ thương,
Trong tim thầm kín vẫn còn đương.
Tấm lòng yêu dấu em luôn ước,
Áo trắng ai bay mấy dặm đường.

Bước đến thăm anh lỡ chuyến ngang,
Con đò xuôi ngược cũng qua đàng.
Chia tay thời loạn đành xa cách,
Dang dở tình theo cánh Đại bàng.

Lỡ bước sang ngang sớm ánh hồng,
Bận lòng chi nữa có buồn không?
Một mình thui thủi ai không nhớ!
Thơ thẩn, mẹ cha ép gả chồng!

Cuộc sống bên người tuổi lớn rồi,
Yên bề gia thất với chồng thôi.
Gia đình lặng lẽ buồn thân phận,
HÌnh bóng người xưa vẫn chẳng rời!

Trái tim tan vở, sắc Tigon,
Không hẹn nằm mơ cũng ngập hồn.
Tác giả xưa TTKH,
Bài thơ hoài niệm nỡ đem chôn!

Mai Xuân Thanh
Ngày 20 tháng 01 năm 2016

Đăng nhận xét