Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Chờ Trăng


Trăng về đâu giữa biển đời
Ta em lạc giữa mù khơi cuộc tình
Vầng trăng kỷ niệm chúng mình
Vàng uơm một kiếp phù sinh vô thường

Cơn mê vùi lấp đêm trường
Hồn tìm nhau giữa mùa thương dạt dào
Trăng xưa tình tự hôm nào
Đẹp như lời hát ca dao ngọt mềm

Gió lang thang ngủ bên thềm
Ta chờ em bóng trăng lên ngọc ngà

Khiếu Long

Đăng nhận xét