Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Liều Thuốc Hồi Sinh


Có phải mình đã vào cõi chết!
Trời sớm xui bỏ hết cuộc chơi
Hồn đi hoang gặp thời liều thuốc
Lời thật thà cứu chuộc hồi sinh

Mây tan gió cuốn sóng vô tình
Mang trở lại trần gian hình bóng
Tuổi xuân già phải chăng là mộng
Vui chiều lộng gió chậm ly tan

Thấp thoáng qua chim đàn về tổ
Dỗ dành em nỗi khổ cô đơn
Cám ơn ông Tạo ban mầu nhiệm
Khêu ngọn đèn tình liệm lứa đôi

Ta dìu nhau lên đồi hoa tím
Can đảm tìm khúc hát phân ly
Chuẩn bị khi hơi thở tàn đời
Lều ân ái nơi ta vào mộng

Bỗng đâu còn liều thuốc hồi sinh !

Vĩnh Long 9-6-2010
Lê Kim Hiệp


Đăng nhận xét